Local Committee

Scientific Program Advisory Committee

 • Chair: Nataliia Huberhrits, Odesa
 • Vice chair: Andrii Dorofieiev, Kyiv
 • Oleg Shvets, Kyiv
 • Oleksiy Agibalov, Kyiv
 • Igor Skrypnyk, Poltava
 • Natalia Kharchenko, Kyiv
 • Galyna Fadieienko, Kharkiv
 • Oleksandr Usenko, Kyiv
 • Konstantin Kopchak, Kyiv
 • Volodymyr Kopchak, Kyiv
 • Igor Khomiak, Kyiv
 • Olexandr Rotar, Chernivtsi
 • Olha Bondarenko, Lviv
 • Kostyantyn Prosolenko, Kharkiv
 • Galyna Solovyova, Kyiv